งานวิทยาศาสตร์การกีฬาทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬากองทัพ ภาคที่ 2
update : 23/1/2557  เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557 งานวิทยาศาสตร์การกีฬาทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักกีฬากองทัพ ภาคที่ 2

เพื่อเตรียทสู้ศึกการแข่งขันกีฬากองทัพที่จะถึงนี้ 

ณ  สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  จังหวัดนครราชสีมา

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100