TSports ขอเข้าพบสัมภาษณ์
update : 23/1/2557  TSports channel สัมภษณ์นายจินดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์ กกท.ภาค 3 ในเรื่องแนวทางการบริหารจัดการ รวมถึงการดูและสนามกีฬา 80 พรรษาฯ ให้มีความพร้อมในการเตรียมที่จะรับกับการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะกิจกรรมทางการกีฬาที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2557  ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จังหวัดนครราชสีมา

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100