ประมูลพื้นที่สำหรับจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ
update : 27/1/2557  การประมูลพื้นที่สำหรับจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2557 เวลา 11.30 น. ทางศูนย์ กกท.ภาค 3 จัดการประมูลพื้นที่สำหรับจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อที่จะสามารถจัดระเบียบและความเรียบร้อยของบริเวณทำการค้าดังกล่าว โดยนายจินดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์ กกท.ภาค 3 เป็นประธานจัดการประมูล พร้อมทั้ง นายสุรธี สุทธิโสภาพันธ์ หัวหน้่างานกีฬาศูนย์ฝึกแห่งชาติส่วนภูมิภาคร่วมเป็นผู้จัด มีจำนวนผู้เข้าร่วมประมูลจำนวน 14 ท่าน  ณ ห้องประชุม A5
อาคารเมนสเตเดี้ยม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครราชสีมา

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100