การประชุมและอบรม ผู้บริหารสมาคมกีฬาจังหวัดภายในภาค3
update : 31/1/2557   

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557  การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมและอบรม ผู้บริหารสมาคมกีฬาจังหวัดภายในภาค3 

ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2557  ณ ห้องประชุมอาคารที่พักนักกีฬา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีวิทยากรจากส่วนกลาง ท่าน ผอ.ฝ่ายรวมถึง ท่านรองผู้ว่าการฯ มาร่วมเป็นเกียรติและสรุปพร้อมทั้งแนวคิดในหลักการทำงาน

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100