การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการประชุมแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2557
update : 31/1/2557   

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการประชุมแนวทางการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2557

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจาก 20 จังหวัดในสังกัด กกท.ภาค 3 โดยวิทยากรมาจากส่วนกลางได้รับเกียรติจาก ผอ.การคลัง เป็นวิทยากรในครั้งนี้

ณ ห้องประชุม A5 อาคารเมนสเตเดี้ยม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จังหวัดนครราชสีมา

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100