กิจกรรมสภากาแฟ
update : 3/2/2557  วันนี้(2 กุมภาพันธ์ 2557) เวลา 07.30 น.  การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จัดกิจกรรมสภากาแฟเพื่อการพบปะ พูดคุย เคารพธงชาติ และร่วมร้องเพลงวันแห่งชัยซึ่งเป็นเพลงประจำองค์กร  สร้างความสัมพันธ์ในการทำงาน เตรียมพร้อมสำหรับการทำงานและมอบหมายชี้แจงภาระงาน ของวันนี้  

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100