“ศรีสุพรรณบุรีเกมส์” พร้อมแล้ว!พิธีเปิดยิ่งใหญ่ “มหัศจรรย์แห่งใจ” 10 ก.พ. นี้
update : 10/2/2557  “ศรีสุพรรณบุรีเกมส์” พร้อมแล้ว!พิธีเปิดยิ่งใหญ่ “มหัศจรรย์แห่งใจ” 10 ก.พ. นี้

นายกนกพันธุ์  จุลเกษม  ผู้ว่าการ กกท.  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “ศรีสุพรรณบุรีเกมส์” โดยมี นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี, นายมนตรี  ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา, พลตรีโอสถ  ภาวิไล  นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ และนายณัฐวุฒิ  เรืองเวส  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ       ร่วมประชุม  ณ ห้องกาลพฤกษ์ แกรนด์ฮอล โรงแรมสองพันบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อวันที่  9  กุมภาพันธ์  2557  สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  แจ้งที่ประชุมว่า การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “ศรี สุพรรณบุรีเกมส์” จังหวัดสุพรรณบุรีได้เตรียมความพร้อมไว้ทุกๆด้านแล้ว อาทิ สนามแข่งขันและฝึกซ้อม, ที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จังหวัดได้จัดเตรียมสถานที่พักให้ตามสถาบันการศึกษาและโรงเรียนใกล้สนามแข่ง ขันในตัวเมือง, การคมนาคมขนส่ง, การรักษาความปลอดภัย รวมทั้งจัดเตรียมเจ้าหน้าที่สำหรับให้ความช่วยเหลือและดูแลนักกีฬาคนพิการ ประจำสถานที่ต่างๆที่สำคัญ สถานที่ละ 30 คน โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 2,189 คน, เจ้าหน้าที่ จำนวน 1,044 คน รวมทั้งสิ้น  3,233 คน

สำหรับพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันฯ นั้น ได้เตรียมพร้อมทั้งหมดแล้ว โดยพิธีเปิดการแข่งขันในวันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557  ณ  สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี  จะเริ่มเวลา 16.30 น. โดยการแสดงพิธีเปิดนั้นรับรองว่ายิ่งใหญ่ตระการตาอย่างแน่นอน ภายใต้แนวความคิด “มหัศจรรย์แห่งใจ” ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 โดยมี นายสมศักย์  ภูรีศรีศักดิ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน, ส่วนพิธีปิดการแข่งขันฯ ในวันศุกร์ที่ 14กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์ หรือวันแห่งความรัก และวันมาฆบูชา นั้น การแสดงก็พิเศษสุดเช่นกัน ภายใต้แนวความคิด “มหัศจรรย์แห่งรัก” และถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งปกติพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการฯ จะได้รับความนิยมน้อย แต่ใน “ศรีสุพรรณบุรีเกมส์” ในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากผู้ชมเป็นจำนวนมากจากยอดที่แจ้งเข้ามาตอนนี้ 9,000 กว่าคนแล้ว นับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้

นายกนกพันธุ์  จุลเกษม  ผู้ว่าการ กกท.  กล่าวว่า การแข่งขัน “ศรีสุพรรณบุรีเกมส์” ในครั้งนี้ต้องการเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้ทำการแข่งขันให้เต็มที่ ซึ่งที่ผ่านมา กกท. ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการตรวจระดับความพิการ เพื่อยกระดับความเป็นมาตรฐานในการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติให้มีมาตรฐานทัดเทียมกับนานาชาติ โดยมีการจัดอบรมบุคลากรด้านการตรวจระดับความพิการ ทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ นอกจากนี้ยังได้จัดทำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน “ศรีสุพรรณบุรีเกมส์” กับ บริษัททิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) อย่างเป็นทางการ เป็นเวลา 28 วัน ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2557 ในประเภทประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มตลอดจนเกิดการบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันและฝึกซ้อม อีกด้วย ทั้งนี้ กกท. ยังจะทำการสุ่มตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา จึงขอให้นักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องระมัดระวังการใช้สารต้องห้าม และให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการเก็บตัวอย่างปัสสาวะด้วย

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 “ศรีสุพรรณบุรีเกมส์” ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2557 ใน 17 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา, โกลบอล, เซปักตะกร้อ, เทเบิลเทนนิส, บอคเซีย, แบดมินตัน, เปตอง, ฟุตบอลชาย (พิการทางหู), ฟุตซอล (พิการทางสายตาและพิการทางหู), ยกน้ำหนัก,ยิงปืน,       ยิงธนู, วอลเลย์บอล (นั่ง-ยืน), ว่ายน้ำ, วีลแชร์ฟันดาบ, วีลแชร์เทนนิส และวีลแชร์บาสเกตบอล (ยกเว้น กีฬายูโด เนื่องจากไม่เป็นไปตามข้อบังคับที่ กกท. กำหนด ซึ่งมีจำนวนนักกีฬาน้อยมาก โดยนักกีฬาที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้มีน้ำหนักแตกต่างกันมาก จึงมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบและไม่เป็นมาตรฐานในการแข่งขัน จึงขอยกเลิกการแข่งขันดังกล่าว)

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100