สัมนาสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน
update : 12/2/2557  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 งานวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

จัดการสัมนาสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาฝึกงาน จากจังหวัดนครพนม

ในเรื่องการวิจัย การศึกษาพฤติกรรมของผู้เข้ามาใช้บริการภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100