การแถงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "โคราชเกมส์"
update : 13/2/2557  การแถงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "โคราชเกมส์"

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100