ทดสอบสมรรถภาพนักมวยกองทัพภาค 2 ครั้งที่ 2/57
update : 13/2/2557  เมื่อวันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2557 งานวิทยาศาสตร์การกีฬาฯ

ทดสอบสมรรถภาพนักมวยกองทัพภาค 2 ครั้งที่ 2/57 

ณ  สถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทญ ภาค 3  

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดนครราชสีมา

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100