โคราชพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ
update : 13/2/2557  โคราชพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ

 นายมนตรี  ไชยพันธ์  รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา  เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ  ครั้งที่  33  “โคราชเกมส์”  โดยมีนายประภาส   รักษาทรัพย์  ปลัดจังหวัดนครราชสีมา, ร้อยตรีหญิงระนองรัก  สุวรรณฉวี  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาและนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครราชสีมา, นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี, พลตรีโอสถ  ภาวิไล  นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, นายวิโรจน์  เทียมเกรียงไกร  รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษาเทศบาลนครราชสีมา, ผู้อำนวยการศูนย์ กกท. จังหวัด  และสื่อมวลชน  ร่วมแถลงข่าว  ณ ห้องประชุมกาลพฤกษ์  โรงแรมสองพันบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  2557  ที่ผ่านมา

นายมนตรี  ไชยพันธุ์  รองผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า  ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย  ได้มอบหมายให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43  “นครราชสีมาเกมส์”  แล้วตามข้อตกลงจังหวัดนครราชสีมาต้องดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติด้วย  โดยมีวัตถุประสงค์ 2 ประการด้วยกัน  คือ 1 เพื่อส่งเสริมให้คนพิการได้ตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา  2  ส่งเสริมประสบการณ์ให้กับนักกีฬาคนพิการ  เพื่อเป็นตัวแทนนักกีฬาคนพิการทีมชาติ  สำหรับงบประมาณนั้น กกท. ให้การสนับสนุนจำนวน  37,700,000  บาท  ประกอบด้วยสนับสนุนจังหวัดเจ้าภาพ 4,000,000  บาท,  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  19,000,000  บาท,  เงินอุดหนุนจังหวัด 77 จังหวัด 7,700,000 บาท, คักเลือกนักกีฬาระดับภาค 5 ภาค  2,500,000  บาท, ค่าเดินทางผู้บริหาร/พนักงานและเจ้าหน้าที่ (คัดภาค) 1,500,000  บาท  และบริหารโครงการ 3,000,000  บาท   นอกจากนี้ยังสนับสนุนสิทธิประโยชน์เป็นสิ่งของ (VIK) อีก 5,000,000  บาท

นายประภาส  รักษาทรัพย์  ปลัดจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวว่า  จังหวัดมีความตั้งใจในการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งนี้เป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นด้านการคัดเลือกสถานที่ที่ใช้เป็นสนามแข่งขัน  ที่พักนักกีฬา  การเตรียมการในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวก  อาทิเช่น  ด้านการขนส่ง  ที่พักนักกีฬา  ด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านการแพทย์  และด้านระบบสาธารณูปโภค  และที่สำคัญอีกประการหนึ่งจะยกมาตรฐานการแข่งขันกีฬาคนพิการให้สูงยิ่งขึ้น  โดยได้รับความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาพร้อมแล้วที่จะจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติในครั้งนี้

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ  ครั้งที่  33  จัดการแข่งขันระหว่างระหว่างวันที่  15-19  มกราคม  2558  มี  18 ชนิดกีฬาที่ทำการแข่งขัน  ประกอบด้วย  กรีฑา, โกลบอล, เซปักตะกร้อ, เทเบิลเทนนิส, บอคเซีย, แบดมินตัน, เปตอง, ฟุตบอล(หู), ฟุตซอล(ตาบอดและหูหนวก), ยกน้ำหนัก, ยิงปืน, ยิงธนู, วอล เลย์บอล(นั่งและยืน), ว่ายน้ำ, วีลแชร์เทนนิส, วีลแชร์บาสเก็ตบอล ( 3 คน และ5 คน), วีลแชร์ฟันดาบและยูโด  โดยใช้ชื่อการแข่งขันว่า “โคราชเกมส์”  ตัวนำโชคการแข่งขัน (มาสคอต) คือ ไดโนเสาร์ชื่อ แฮดโรโคราช  และคำขวัญการแข่งขัน “แรงศรัทธา  สร้างชัยชนะ”
                                            

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100