การจัดประชุมคณะอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43
update : 17/2/2557   

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 200 เตียง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ได้มีการจัดประชุมคณะอำนวยการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมส์" และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "โคราชเกมส์" โดยมี ฯพณฯ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ และท่าน ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานร่วมในการประชุมในครั้งนี้

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100