การพัฒนาบุคลากรกีฬา
update : 19/2/2557  การพัฒนาบุคลากรกีฬา

ด้านผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล Level 1 และด้านผู้ตัดสินกีฬาในร่ม Level 10

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย และจังหวัดนครราชสีมา

ระหว่างวันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2557 และ  19-25 กุมภาพันธ์  2557

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ฯ  จังหวัดนครราชสีมา

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100