การประชุมวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์
update : 19/2/2557  เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ได้จัดการ การประชุมวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนกุมภาพันธ์

โดย นายจินดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์ การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 เป็นประธาน 

พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงาน เจ้าหน้าที่สนามเข้าประชุมพร้อมหน้า  

ณ ห้องประชุม เอห้า สนามกีฬากลาง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100