กกท. จัดงานนิเทศและประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพฯ 25 ก.พ. นี้
update : 21/2/2557  กกท. จัดงานนิเทศและประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพฯ 25 ก.พ. นี้

 

                นายกนกพันธุ์  จุลเกษม  ผู้ว่าการ กกท. เปิดเผยว่า  กกท. เตรียมจัดงานนิเทศและประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 นี้ ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป
 

                โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การแถลงข่าวการบังคับใช้ พ.ร.บ. ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 อย่างเป็นทางการ โดยมี นายสมบัติ  คุรุพันธ์  รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน, การมอบ  พ.ร.บ. ส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 ให้แก่ตัวแทนสมาคมกีฬาอาชีพ และสโมสรกีฬาอาชีพ, การนิเทศและเสวนาในหัวข้อ “พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 และการพัฒนากีฬาอาชีพของไทย” นำทีมโดย  นางนฤมล  ศิริวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา, ผู้แทนจาก กกท., สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, สมาคมกีฬาอาชีพ, สโมสรกีฬาอาชีพ, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้แทนจากนักกีฬาอาชีพ
 

                ผู้ว่าการ กกท. กล่าวเพิ่มเติมว่า กฎหมายกีฬาอาชีพนี้ ถือเป็นเรื่องดีที่ทุกคนที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาและทำความเข้าใจ เพราะกฎหมายฉบับนี้มีขึ้นเพื่อให้การส่งเสริมหรือคุ้มครองนักกีฬาอาชีพ รวมทั้งบุคลากรซึ่งเกี่ยวข้องกับกีฬาอาชีพโดยเฉพาะ มีประโยชน์ที่ทุกคนต้องศึกษาและมีโทษที่ทุกคนต้องรู้ เมื่อกระทำผิดในวงการกีฬาอาชีพของไทย จึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนได้รับรู้เนื้อหาของ พ.ร.บ. ส่งเสริมกีฬาอาชีพ ฉบับนี้
 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. อีกด้วย

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100