ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ
update : 21/2/2557  ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ

ด้วย ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)  มีความประสงค์รับสมัครบุคคล  เพื่อสอบคัดเลือกเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ    ปฏิบัติงานในงานวิชาการและเทคโนโลยีการกีฬา กองวิจัยและพัฒนากีฬา  ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา  ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 28 กุมภาพันธ์  2557   สามารถดาว์นโหลดรายละเอียดได้แล้ว  

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100