สนอผลงานตามโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด Sports Hero และโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด
update : 25/2/2557  เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 นายจินดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์ กกท.ภาค 3 นำเสนอผลงานตามโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด Sports Hero และโครงการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัด ต่อหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเทล จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้อำนวยการศูนย์ กกท.จังหวัดในภาค 3 เข้าร่วมในการประชุมโดยพร้อมเพียง

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100