กกท. จัดงานนิเทศและประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพฯ ยิ่งใหญ่!
update : 26/2/2557   นายสมบัติ  คุรุพันธ์  รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าวการนิเทศและประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 โดยมี นายกนกพันธุ์  จุลเกษม  ผู้ว่าการ กกท. และบุคลากรในวงการกีฬา ร่วมงาน  ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557
 
                นายสมบัติ  คุรุพันธ์  รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับวงการกีฬาของไทย ที่มีกฎหมายกีฬาอาชีพที่จะช่วยพัฒนากีฬาอาชีพของไทยไปสู่มาตรฐานสากลให้ใช้อย่างเป็นทางการหลังจากที่ได้มีการผลักดันมาเป็นเวลาหลายปี “ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมา วงการกีฬาอาชีพของไทยประสบปัญหามากมาย ทั้งการเอารัดเอาเปรียบกัน หรือปัญหาเรื่องสัญญานักกีฬากับสโมสร หรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องรายได้นักกีฬา รวมถึงปัญหาต่างๆอีกมากมาย การมี พ.ร.บ. ส่งเสริมกีฬาอาชีพ ออกมาในครั้งนี้ ก็จะช่วยคุ้มครองทุกฝ่าย หลังจากที่ได้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการแล้ว เชื่อว่าทุกฝ่ายจะได้รับประโยชน์และสามารถพัฒนากีฬาอาชีพของไทยให้มั่นคงและยั่งยืนต่อไป”
 
                นายกนกพันธุ์  จุลเกษม  ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า ตามที่ นายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าฯ ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. .... หรือ พ.ร.บ.ส่งเสริมกีฬาอาชีพ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมาภิไธย และประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้ว ตามกฎหมายแล้วจะต้องบังคับใช้ พ.ร.บ.ฉบับนี้เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาครบ 60 วัน นั่นก็คือมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา นั้น โดย กกท. ได้เตรียมแผน 3 ขั้น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับกฎหมายฉบับนี้ และให้ทุกฝ่ายได้ทำความเข้าใจก่อนนำกฎหมายมาใช้จริง ได้แก่ ข้อแรก จัดเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากรก่อนจะเริ่มนำกฎหมายมาใช้, ข้อที่ 2 เตรียมแผนทำการนิเทศให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ โดยอาจมีการเชิญเข้ามา หรือส่งเจ้าหน้าที่ออกไป และข้อที่ 3 ดำเนินการจัดทำกฎหมายลำดับรองขึ้นมาบังคับใช้ต่อไป
 
                “ขั้นตอนแรกได้เริ่มแล้ววันนี้ กกท. ได้เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมรับฟังรายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติของ พ.ร.บ. ส่งเสริมกีฬาอาชีพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือสมาคมกีฬาต่างๆ ในส่วนของกฎหมายลำดับรอง นั้น กกท. ได้ยกร่างเสร็จแล้วทั้ง 27 ฉบับ เหลือเพียงนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งคาดว่าน่าจะไม่มีปัญหาและใช้เวลาไม่นานเท่าที่ควร กว่าที่จะออก พ.ร.บ. ส่งเสริมกีฬาอาชีพ ฉบับนี้ได้ ทางรัฐบาล โดย กกท. ได้ศึกษาข้อมูล ผลดี ผลเสียมาแล้วหลายปี และพยายามที่จะผลักดันมาตลอด จนสามารถมีกฎหมาย พ.ร.บ. ส่งเสริมกีฬาอาชีพ ฉบับสมบูรณ์และประกาศใช้ได้สำเร็จ ซึ่งต้องบอกว่ามีแต่ประโยชน์ต่อวงการกีฬาอาชีพของไทยแน่นอน การที่ประเทศไทย ประกาศใช้ พ.ร.บ. ส่งเสริมกีฬาอาชีพ นี้ ถือเป็นครั้งแรกของเอเชียด้วย ซึ่งแน่นอนว่านอกจากจะเป็นการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุนสโมสรกีฬาอาชีพ นักกีฬาอาชีพ บุคลากรกีฬาอาชีพ และผู้จัดการแข่งขันกีฬา อีกทั้งยังเป็นการยกระดับพัฒนากีฬาอาชีพของไทยไปสู่ระดับสากลอีกด้วย  เชื่อว่าในอนาคตกีฬาอาชีพของไทยจะได้รับความสนใจจากผู้สนับสนุนมากขึ้น เพราะเมื่อทุกฝ่ายเห็นว่ามี พ.ร.บ. ส่งเสริมกีฬาอาชีพ มาคุ้มครองแล้ว เชื่อว่าผู้สนับสนุนกีฬาก็จะให้ความไว้วางใจในวงการกีฬาอาชีพของไทยมากขึ้นด้วย”
 
                นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดเสวนาเรื่อง “พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ ไม่รู้...ไม่ได้” นำทีมโดย  นายกนกพันธุ์  จุลเกษม  ผู้ว่าการ กกท. , นางนฤมล  ศิริวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา,ดร.องอาจ ก่อสินค้า ประธานไทยพรีเมียร์ลีก, นายชยพัทธ์  สุนายนต์  นายกสมาคมกอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย, นายเลอภพ  โสรัจจ์  หัวหน้าข่าวกีฬา นสพ.เดลินิวส์, นายรณฤทธิ์  ซื่อวาจา  ผู้อำนวยการสโมสรฟุตบอลเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด และนายดัสกร  ทองเหลา  นักฟุตบอลทีมชาติไทย ร่วมเสวนา  รวมทั้งการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 บริเวณชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท.
 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100