พิธีมอบรางวัลการแข่งขันประกวดออกแบบโลโก้การแข่งขัน มาสคอต และคำขวัญ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 "นครราชสีมา" และ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "โคราชเกมส์"
update : 27/2/2557  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ได้มีการมอบรางวัลการแข่งขันประกวดออกแบบโลโก้การแข่งขัน มาสคอต และคำขวัญ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 "นครราชสีมา" และ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "โคราชเกมส์" ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยไดัรับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ดร.วินัย บัวประดิษฐ์ เป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100