กีฬาภาคฤดูร้อน
update : 6/3/2557  ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

จัดกิจกรรมกีฬาภาคฤดูร้อน "กีฬาขั้นพื้นฐาน สร้างความเบิกบาน ให้ชีวิต"

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง 31 มีนาคม 2557

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ จังหวัดนครราชสีมา โทร. 044 932 039

รายะเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100