ผลการประชุม คกก.สำนักเลขาธิการฯ เอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2557) ครั้งที่ 1/2557
update : 28/3/2557  ผลการประชุม คกก.สำนักเลขาธิการฯ เอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 (พ.ศ. 2557) ครั้งที่ 1/2557

นายกนกพันธุ์  จุลเกษม  ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสำนักเลขาธิการในคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557  ครั้งที่ 1/2557  ณ  ห้องประชุม ชั้น 24 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 26  มีนาคม  2557  สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
 

นายกนกพันธุ์  จุลเกษม  ผู้ว่าการ กกท.  แจ้งที่ประชุมว่า ตามที่ สภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย (OCA) ได้แจ้งมายังคณะกรรมการสำนักเลขาธิการฯ ขอเพิ่มเติมชนิดกีฬาจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ สควอชชายหาด, ยูยิตสูชายหาด และ แซมโบชายหาด นั้น เรื่องดังกล่าวจะได้นำเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557  ต่อไป ซึ่งอาจจะมีการขยายเพิ่มวันแข่งขันจากเดิมระหว่างวันที่  14-23  พฤศจิกายน 2557 ขยายเพิ่มอีก 3 วัน เป็นวันที่11- 23 พฤศจิกายน 2557
 

จากนั้น ที่ประชุมรับทราบเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายเพิ่มเติมในโครงสร้างของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 โดยเพิ่มฝ่ายต้อนรับและพิธีการ โดยมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานกรรมการ และเปลี่ยนแปลงชื่อฝ่าย จากฝ่ายต้อนรับ ที่พัก-อาหาร และขนส่ง เป็น ฝ่ายที่พัก-อาหาร ขนส่ง อาสาสมัคร และพัฒนาเมือง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธาน  รวมทั้งให้ความเห็นชอบเรื่องการจัดพิธีนับถอยหลัง (Count Down) 200 วัน ก่อนการแข่งขัน ซึ่งก่อนหน้านั้นได้จัดพิธีนับถอยหลัง 365 วัน ก่อนการแข่งขันไปแล้วเมื่อวันที่ 14  พฤศจิกายน  2556  ณ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งงานในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 28  เมษายน  2557     ณ  จังหวัดภูเก็ต ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าว ชีค อาหมัด อัล ฟาฮัด อัล ซาบาห์ ประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย จะเดินทางมาติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดการแข่งขัน และจะร่วมในพิธีดังกล่าว ที่จังหวัดภูเก็ตด้วย
 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของสาขาต่างๆ 4 สาขา อาทิ สาขาถ่ายทอดสดโทรทัศน์ HBC ซึ่งจะดำเนินงานในรูปแบบของศูนย์ถ่ายทอดย่อย  จำนวน 6 ชนิดกีฬา ได้แก่  แฮนด์บอล, วอลเลย์บอล, ตะกร้อ, มวย, เจ็ตสกี และฟุตบอล  ทั้งนี้ หากคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เห็นชอบให้เพิ่ม 3 ชนิดกีฬา (สควอชชายหาด, ยูยิตสูชายหาด และ แซมโบ)  อาจเพิ่มการถ่ายทอดสดการแข่งขันสควอชชายหาด อีก 1 รายการ
 

การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่  11  – 23 พฤศจิกายน 2557 ใน   26 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย  กีฬาทางอากาศ, กีฬาทางน้ำ, แฮนด์บอลชายหาด, วอลเลย์บอลชายหาด,วู้ดบอลชายหาด, บาสเกตบอลชายหาด, เพาะกาย และเรือใบ-วินด์เซิร์ฟ, กาบัดดี้ชายหาด, มวยปล้ำชายหาด, คูราชชายหาด, มวยไทย, เปตองชายหาด, ตะกร้อชายหาด, ฟุตวอลเลย์, เจ็ตสกี, ปัญจกีฬาสมัยใหม่ชายหาด, ไตรกีฬา, กรีฑาชายหาด, สกีน้ำและเคเบิ้ลสกี, ฟุตบอลชายหาด, แฟลกฟุตบอล, กีฬาเอ็กซ์ตรีม-ปีนหน้าผา,สควอชชายหาด, ยูยิตสูชายหาด และ แซมโบ โดยชิงชัยทั้งสิ้น 168 เหรียญทอง.

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100