“สมบัติ” เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา “ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา” ครบรอบ 48 ปี
update : 2/4/2557  “สมบัติ” เปิดงานวันคล้ายวันสถาปนา “ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา” ครบรอบ 48 ปี

นายสมบัติ  คุรุพันธุ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ครบรอบ 48 ปี  ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. สนามกีฬาหัวหมาก  เมื่อวันที่ 1  เมษายน  2557 

สำหรับแนวคิดการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาในไทย เกิดขึ้นก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ปี 2509 ในช่วงแรกมีสถานะเป็นกองกองหนึ่งในองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี ศ.นพ.อวย เกตุสิงห์ เป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการริเริ่มก่อตั้งและดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาคนแรก ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก นายกอง วิสุทธารมณ์ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทยในสมัยนั้นวัตถุประสงค์หลัก คือ การส่งเสริมสุขภาพ สมรรถภาพของนักกีฬา และการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน ตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา กีฬาเวชศาสตร์ โดยวันที่ เม.ย. 2509  ถือเป็นวันกำเนิดของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างเป็นทางการ โดยเริ่มจากมีพนักงาน 3คน ภายใต้การอำนวยการของ ศ.นพ.อวย ช่วงต้นของการดำเนินงานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้รับการสนับสนุนด้านเครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ จากภาควิชาเภสัชวิทยา ตึกสรีรวิทยา โรงพยาบาลศิริราช และได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก ศ.นพ.ฮาร์ราล เมลเลโรวิช สถาบันเวชศาสตร์ประสิทธิภาพ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

                 การนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาไปใช้ในการพัฒนากีฬา ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู้ฝึกสอนและ นักกีฬาจักรยาน ในช่วงก่อนการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ และมีส่วนสนับสนุนให้นักกีฬาไทย สามารถคว้าเหรียญรางวัลรวม เป็นอันดับที่ ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่  และในปี 2511 ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน อธิบดีกรมพลศึกษาสมัยนั้น ได้อนุญาตให้ใช้พื้นที่บริเวณใต้อัฒจันทร์ของสนามศุภชลาศัย ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นที่ทำการของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จากน้นปี 2521 ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ย้ายจากสนามศุภชลาศัย มายังสนามกีฬาหัวหมาก ในอาคารศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม ทำให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬามีพื้นที่ในการทำงานแต่ละส่วนได้ชัดเจนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบสมรรถภาพนักกีฬา การตรวจรักษา ทันตกรรม กายภาพบำบัด การศึกษาวิจัย การอบรมให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และกีฬาเวชศาสตร์ โดยมี รศ.นพ.   เจริญทัศน์ จินตนเสรี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาสมัยนั้น ขับเคลื่อนการทำงาน  

                พระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย ปี 2528 องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย เปลี่ยนชื่อเป็น   การกีฬาแห่งประเทศไทย หลักการทางวิทยาศาสตร์การกีฬาได้ถูกกำหนดให้มีบทบาท ในการทำงานร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะนักกีฬาที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในนามประเทศไทย และเป็นช่วงสำคัญของการขยายงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาไปสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อให้ความรู้ด้านนี้กระจายออกไปทั่วประเทศ

นอกจากนั้น ยังประสานความร่วมมือกับกรมพลศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำหลักสูตรในการผลิตนักศึกษาวิทยาศาสตร์การกีฬารุ่นแรกของไทย ในปี 2530 และเป็นจุดเริ่มของการผลิตบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาในอีกหลายสถาบันการศึกษาในเวลาต่อมา

                การถ่ายทอดเชื่อมต่อองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ไปสู่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน ถึงแม้ว่าจะมีการดำเนินการมานาน แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับการรองรับสมาคมกีฬาต่าง ๆ ที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาที่มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงปี 2534 แนวคิดการแสวงหาความร่วมมือ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสาขาต่าง ๆ จากหน่วยงานสถาบันการศึกษา จึงได้เริ่มดำเนินการขึ้น เพื่อการให้คำแนะนำปรึกษา การฝึกซ้อม ดูแลเสริมสร้าง สมรรถภาพร่างกาย จิตใจ การศึกษาวิจัย หาแนวทางพัฒนานักกีฬา หลายสมาคมกีฬาตอบสนอง ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นอย่างดี และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในเวลาต่อมา จึงเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนยอมรับว่ากระบวนการวิทยาศาสตร์การกีฬา มีส่วนสนับสนุนให้นักกีฬาประสบผลสำเร็จอย่างแท้จริง 

                ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงาน สถาบันการศึกษาต่างๆ สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในการนำวิทยาศาสตร์การกีฬาไปพัฒนาร่วมกัน จนเกิดรูปแบบการทำงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอย่างชัดเจน ในการเตรียมนักกีฬาทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละเกม และการฝึกซ้อมตลอดปีรวมถึงขณะแข่งขัน ในเวลาต่อมา 

                ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ให้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาทีมชาติไทยให้ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ” พระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ รับสั่งในช่วงเวลาที่พระองค์ ทรงเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 23 ปี2548 และกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 15 ปี 2549 พระองค์ทรงเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพเพื่อเตรียมพระวรกายให้พร้อม ก่อนการแข่งขันเช่นนักกีฬาคนอื่น ๆ

                อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับการปรับปรุงจากอาคารศูนย์ฝึกกีฬาเพื่อการแข่งขันเดิม โดยได้รับการสนับสนุนเงินงบประมาณจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อการพัฒนากีฬาแห่งชาติ ปี 2551 ประกอบกับการได้รับการสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาใหม่ ๆ ส่งผลให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬามีพื้นที่ทำงาน มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการดำเนินงาน นอกจากนั้น ยังมีการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน แสวงหาเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เพียงพอรองรับกับจำนวนนักกีฬาจำนวนมากที่เข้ารับบริการ อย่างเต็มศักยภาพ การตอบสนองและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาจากนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬา เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การมีรูปแบบแนวทางการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในแต่ละเกมการแข่งขัน แต่ละชนิดกีฬาโดยเฉพาะ ส่งผลให้ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับความร่วมมือและการยอมรับจากสมาคมกีฬามากขึ้น และเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้นักกีฬาไทยประสบผลสำเร็จในเวทีการแข่งขันระดับต่าง ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ และยั่งยืน

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100