ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่2
update : 8/4/2557   
ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานไตรมาสที่2และดำเนินงานโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด SPORTS HERO 
ศูนย์ กกท. ภาค 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ระหว่างวันที่ 7 - 10 เมษายน 2557
 
ในตอนเช้าเวลา 07:00 น. จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศํกดิ์สิทธิ์ เพื่อเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
โดยได้รับเกียรติจาก นายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการฯ การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมครั้งนี้
ในการประชุมประกอบไปด้วย ผู้อำนวยการศูนย์ กกท.จังหวัด ทั้ง 20 จังหวัดในภาค 3 และ พนักงาน ผู้ช่วยโครงการฯ
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาลักษณะการทำงานให้มีความรวดเร็วถูกต้องมากขึ้นกว่าเดิม 
 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100