กกท.ภาค 3 สงกรานต์บ้านเฮา ม่วนซื่นโฮแซว ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
update : 8/4/2557   
กกท.ภาค 3 สงกรานต์บ้านเฮา ม่วนซื่นโฮแซว ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย
ในช่วงเย็นของวันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 17:00 น กกท.ภาค 3 จัดกิจกรรม
"กกท.ภาค 3 สงกรานต์บ้านเฮา ม่วนซื่นโฮแซว ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย"
พร้อมพิธ๊รดน้ำขอพร ผู้บริหารระดับสูง นำโดย นายกนกพันธ์  จุลเกษม ผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย
 นายสังเวียน  บุญโต รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย  เป็นต้น
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมคึกคัก เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยและเป็นการเชื่อมความสามัคคีภายในองกร 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100