พิธีเปิดโครงการ สสส. ฝึกอบรมค่ายเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพ ด้านกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปี 2557
update : 21/4/2557   

        นายวินัย วิทยานุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ประธานพิธีเปิดโครงการ สสส. ฝึกอบรมค่ายเยาวชนสร้างเสริมสุขภาพ ด้านกีฬาและการออกกำลังกาย ประจำปี 2557 หรือ สสส. SPORTS LEADER SUMMER CAMP 2014 ณ ห้องประชุมอาคารที่พัก 200 เตียง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

จังหวัดนครราชสีมา ได้รับเกียรติจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพฯ จัดการอบรมระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2557 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100