กำหนดสอบสัมภาษณ์ผู้ฝึกสอนโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด (Sports Hero) เพื่อเข้าร่วมการอบรมและฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
update : 22/4/2557                      การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กำหนดสอบสัมภาษณ์ผู้ฝึกสอนโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด (Sports Hero)  เพื่อเข้าร่วมการอบรมและฝึกปฏิบัติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา  ณ  มหาวิทยาลัยอู่ฮั่น  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างวันที่ 18-30  พฤษภาคม  2557  โดยมีกำหนดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 22  เมษายน  2557  เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. 


      นอกจากนี้ ยังได้กำหนดจัดการอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสำหรับผู้ฝึกสอนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนากีฬาจังหวัด (Sports Hero)  ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ระหว่างวันที่  7 - 9 พฤษภาคม  2557   ณ  โรงแรมทาวน์อินทาวน์  กรุงเทพฯ.

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100