ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาและแนะนำด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
update : 23/4/2557  ตรวจเยี่ยมให้คำปรึกษาและแนะนำด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

นายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เจริญ กระบวนรัตน์ และนายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก ผู้อำนวยการกองสมรรถภาพการกีฬา เดินทางมอบกระเช้า อาหารเสริม และให้คำปรีกษา แนะนำด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา แก่นักกีฬายกน้ำหนักและไตรกีฬา ทีมชาติไทย ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100