ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43
update : 30/4/2557  ศูนย์ กกท.จังหวัดนครราชสีมา จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 "นครราชสีมาเกมส์"
วันที่ 28 เมษายน เวลา 09.00 น.

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100