ปฐมนิเทศและทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาโครงการ Sports Hero ประจำเดือน พฤษภาคม 2557
update : 15/5/2557  กกท.ภาค 3 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและทดสอบสมรรถภาพนักกีฬาในโครงการ Sports Hero  ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2557

ระหว่างวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2557 ได้รับเกียรติจาก นายจินดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์ กกท.ภาค 3 เป็นประธานในพิธีเปิด

 มีนักกีฬาเข้าร่วมการทดสอบกว่า 48 คน (เป็นนักกีฬาใหม่)  ทำการทดสอบโดยงานวิทยาศาสตร์การกีฬ กกท. ภาค 3 และ เจ้าหน้าที่ Sports Hero คอยให้คำ

แนะนำในการทดสอบต่างๆ เพื่อให้นักกีฬาปฏิบัติได้ถูกต้องและเลี่ยงต่ออาการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นมาได้จากการทดสอบ 

เพื่อเป็นตัวชี้วัดถึงสภาพความพร้อมของนักกีฬาเอง  ให้ความรู้เรื่องการดูแลรักษาร่างกาย ความฟิต  รูปแบบการทดสอบรวมถึงเกณฑ์การให้คะแนน 

การตัดตัวนักกีฬา  

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100