ผลการประชุม คกก.สาขาสนามแข่งขันฝึกซ้อมฯกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4
update : 16/5/2557   

นายมนตรี  ไชยพันธุ์  รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสาขาสนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อมและการติดตั้งอุปกรณ์กีฬา ในคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 ครั้งที่ 4/2557  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่  15 พฤษภาคม  2557  สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้
 

ที่ประชุมรับทราบเรื่องโปรแกรมการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ซึ่งกำหนดจัดแข่งขันจำนวน 26 ชนิดกีฬา ใน 6 สนามแข่งขัน ได้แก่ 1. เหมืองเจ้าฟ้า จัดการแข่งขัน 1 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาทางอากาศ, 2. หาดกะรน จัดการแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา ได้แก่ กีฬาทางน้ำ, แฮนด์บอลชายหาด, วอลเลย์บอลชายหาด, แซมโบ้, วู้ดบอลชายหาด, บาสเกตบอลชายหาด, เพาะกาย, เรือใบ/วินด์เซิร์ฟ, สควอช , 3. หาดป่าตอง จัดการแข่งขัน9 ชนิดกีฬา ได้แก่ กาบัดดี้ชายหาด, มวยปล้ำชายหาด, คูราชชายหาด, มวยไทย, ยูยิตสู, เปตองชายหาด, ตะกร้อชายหาด, ฟุตวอลเลย์, เจ็ตสกี, 4. หาดในยาง จัดการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ ปัญจกีฬาสมัยใหม่ชายหาด, ไตรกีฬา, กรีฑาชายหาด, 5. อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ จัดการแข่งขัน 1 ชนิดกีฬา ได้แก่ สกีน้ำและเคเบิ้ลสกี, 6. ศูนย์กีฬาสะพานหิน จัดการแข่งขัน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลชายหาด, แฟลกฟุตบอล, กีฬาเอ็กซ์ตรีม (กีฬาปีนหน้าผา)
 

จากนั้น ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องงบประมาณด้านอุปกรณ์จัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 ของสมาคมกีฬา ซึ่งคณะกรรมการสาขาสนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อมและการติดตั้งอุปกรณ์กีฬา ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสาขาแผนงาน งบประมาณและการเงิน เพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ณ สำนักงบประมาณ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งคณะกรรมการสาขาแผนงาน งบประมาณและการเงิน ได้เห็นชอบงบประมาณในส่วนอุปกรณ์จัดการแข่งขันของสมาคมกีฬา ในวงเงิน 31,689,047 บาท  ก่อนนำเสนอที่ประชุมฝ่ายงบประมาณการเงินและสิทธิประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการสาขาแผนงาน งบประมาณและการเงิน ยังไม่พิจารณางบประมาณอุปกรณ์จัดการแข่งขันของ 3 ชนิดกีฬาที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ได้แก่ ยูยิตสู, แซมโบ้ และสควอช เนื่องจากสหพันธ์ฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ให้ความเห็นชอบกรอบคำของบประมาณในส่วนการจัดสร้างสนามแข่งขันสนามฝึกซ้อม ในวงเงิน 144,050,220  บาท

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100