การประชุมคณะอนุกรรมการกีฬามวย
update : 26/5/2557  การประชุมคณะอนุกรรมการกีฬามวย

และนายทะเบียนกีฬามวยประจำจังหวัด

ผู้ช่วยนายทะเบียนกีฬามวยประจำจังหวัดในสังกัด ภาค 3  

วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม อาคารที่พักนักกีฬา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100