กกท. ร่วมกับ ซันสปอร์ต จัดแข่งขันมวยสากลฯนักเรียนนักศึกษา “SAT – VIVA Championship ครั้งที่ 1 2014”
update : 30/5/2557  กกท. ร่วมกับ ซันสปอร์ต จัดแข่งขันมวยสากลฯนักเรียนนักศึกษา “SAT – VIVA Championship ครั้งที่ 1 2014”

 

นายสังเวียน  บุญโต  รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการแถลงข่าวการแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นนักเรียน นักศึกษา “SAT – VIVA Championship ครั้งที่ 1  2014” โดยมี นายทวี  โพยประโคน ประธานบริษัท ซันสปอร์ตส์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด,นายเดช ใจกล้า ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย,  นายกาหลง เย็นจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์ กกท. ภาค 1, นายแสนพล อู่วิเชียร ผู้อำนวยการ ศูนย์ กกท. ภาค 2, นายกิจจา  เกิดสวัสดิ์ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ กกท. ภาค 3, นายเมธา  อินทรโยธา ผู้อำนวยการศูนย์ กกท. สุราษฏร์ธานี ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ กกท. ภาค 4 และนายถนอม  บริคุต  ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ กกท. ภาค 5 ร่วมแถลง ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  กกท. เมื่อวันที่ 29  พฤษภาคม  2557
 

นายสังเวียน  บุญโต รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร กล่าวว่า กีฬามวยสากล ถือได้ว่าเป็นกีฬา ที่สามารถสร้างความสุขให้แก่ประชาชนชาวไทยอย่างต่อเนื่อง สร้างวีรบุรุษของชาวไทยในการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ ทั้ง กีฬาซีเกมส์, เอเชียนเกมส์ จนถึงกีฬาโอลิมปิคเกมส์ มาอย่างยาวนาน คณะกรรมการกีฬามวย โดยประธานคณะกรรมการกีฬามวย  นายสมศักดิ์ ภูรีศรีศักดิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬามวยสากล   จึงได้มีมติให้ดำเนินการจัดการแข่งขันมวยสากลนักเรียน นักศึกษา ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม เยาวชนไทย นักเรียน นักศึกษา ที่มีความสนใจในกีฬามวยสากล และเป็นการสร้างกระแสนิยมกีฬามวยสากลให้แพร่หลายทั่วทุกระดับ มีทรัพยากรนักกีฬามวยสากล เพิ่มมากขึ้น เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ พร้อมเปิดโอกาสให้นักกีฬามวยสากล ที่มีความสารมารถได้รับการพิจารณาคัดเลือก ให้เป็นนักกีฬาทีมชาติเพิ่มมากขึ้น อันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักกีฬาอันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนในนาม “นักกีฬามวยสากลตัวแทนของประเทศ” เข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต
 

                 รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายบริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า กกท. เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม พัฒนากีฬาอาชีพให้เป็นกีฬา ที่สร้างความสุขแก่สังคม สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ (Sport Entertainment) มุ่งเน้นการบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐาน สร้างรายได้แก่นักกีฬา บุคลากรกีฬา และสามารถยึดเป็นอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยมีสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากีฬามวยของชาติสู่มาตรฐานระดับสากลแบบมีส่วนร่วม “โครงการจัดการแข่งขันมวยสากลนักเรียน นักศึกษา” ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากบริษัท ซันสปอร์ตส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด   ซึ่งเป็นภาคเอกชนที่ให้ความสำคัญกับกีฬามวยสากลด้วยดี เสมอมา
 

การแข่งขันมวยสากลสมัครเล่นนักเรียน นักศึกษา “SAT – VIVA Championship ครั้งที่ 1  2014” จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม เยาวชนไทย นักเรียน นักศึกษาให้มีความสนใจในกีฬามวยสากลและเป็นการสร้างกระแสนิยมกีฬามวยสากลให้แพร่หลาย ทั่วทุกระดับท้องถิ่น นอกจากนี้ยังเป็นการคัดสรร และเสริมสร้างให้นักกีฬามวยสากลมีความแข็งแกร่งทางร่างกาย มีความรู้ด้านเทคนิคและวิทยาศาสตร์การกีฬา อันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักกีฬาอันจะนำไปสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืนในระดับชาติ และระดับนานาชาติต่อไปในอนาคต ตลอดจนยังเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมทุนการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษาที่รักการออกกำลังกายและมุ่งมั่นที่จะสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยด้วยการอุทิศตนเป็นนักกีฬามวยสากลอีกด้วย โดยการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค 5 ภาค มีรายละเอียดดังนี้ 

              ภาค 1 ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 16 - 21 มิถุนายน 2557, ภาค 2  ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 4 กรกฏาคม  2557,  ภาค 3 ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 26 - 29 กรกฎาคม 2557,  ภาค 4 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่    26 – 29  มิถุนายน 2557 และภาค 5  ณ จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 2 – 6  มิถุนายน 2557  โดยรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 12 – 16 กันยายน 2557 ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ จำนวน 100,000 บาท, รองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน  50,000 บาท, รองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน  30,000 บาท และรองชนะเลิศ อันดับ 3 จำนวน  20,000 บาท.

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100