การแข่งขันตกปลาชะโด ปลาล่าเนื้อ เพชรฆาตรน้ำจืด ครั้งที่ 3
update : 2/6/2557  การแข่งขันตกปลาชะโด ปลาล่าเนื้อ เพชรฆาตรน้ำจืด ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2557 กกท.ภาค3 ดำเนินการจัด การแข่งขันตกปลาชะโด ปลาล่าเนื้อ เพชรฆาตรน้ำจืด ครั้งที่ 3 เพื่อส่งเสริม

กีฬาตกปลา เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศในน้ำ(อ่างเถกิงพล) ให้มีความสมดุล การแข่งขันครั้งนี้ทำการแบ่งประเภทการแข่งขันตามประเภทของเหยื่อคือเหยื่อปลอม และเหยื่อเป็น ปลาที่สามารถนำออกจากบริเวณสนามการแข่งขันได้มีปลาชะโด ปลาดุก และปลาช่อน ผู้ที่สามารถตกได้จะมีถ้วยรางวัลมอบให้ตามประเภทการแข่งขัน

การจจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายจินดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์ กกท.ภาค3 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ และจะมีการจัดกิจกรรมดีดีแบบนี้ต่อไปแน่นอน 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100