การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟเพื่อจัดอันดับนักกอล์ฟโครงกาพัฒนากีฬาภาค Thailand Sports Hero
update : 3/6/2557    การกีฬาแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกอล์ฟเพื่อจัดอันดับนักกอล์ฟโครงกาพัฒนากีฬาภาค Thailand Sports Hero โดยทำการแข่งขันกันที่สนามกอล์ฟ แอนด์ สปอร์ท รีสอร์ท จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา 
          โดยผลการแข่งขันในประเภทชายแชมป์ตกเป็นของ โคซูเกะ ฮานาโมโต้ ส่วนประเภทหญิงตกเป็นของพิชสาอร ไชยชมภู
  

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100