การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการให้ทุนการศึกษาของนักกีฬา ครั้งที่ 1/2557
update : 3/6/2557  นายมนตรี ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการให้ทุนการศึกษาของนักกีฬา ครั้งที่ 1/2557 ที่ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 พระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. ที่ผ่านมา 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100