ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกับสมาคมแบดมินตันจัดอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
update : 4/6/2557  ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาร่วมกับสมาคมแบดมินตันจัดอบรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

วันที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์ จัดอมรมเรื่อง "ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ" ณ ห้อง Arnoma Grand Ballroom โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ โดยมี นายมนตรี ไชยพันธุ์ และคุณหญิงปัทมา สีสวัสดิ์ตระกูล นายกสมาคมฯ กล่าวต้อนรับและวัตถุประสงค์ของการอมรมในครั้งนี้ โดยมี ดร.อรวรรณ ภู่ชัยวัฒนานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ บรรยายเรื่อง"โภชนาการสำหรับนักกีฬา" และ ผศ.ดร.สืบสาย บุญวีรบุตร ผู้เชี่ยวขาญด้านจิตวิทยา บรรยายเรื่อง"จิตวิทยาสำหรับนักกีฬา" ซึ่งในงานมีการจัดนิทรรศการการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารต้องห้ามทางการกีฬาให้กับนักกีฬาทราบอีกด้วย 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100