ห้องทำงานใหม่
update : 10/6/2557  เมื่อวันที่  10  มิถุนายน 2557  นายจินดา  เดชภิมลผู้อำนวยารศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 

นำทีม พนักงาน เจ้าหน้าทำกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ เพื่อปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ ให้สวยงามและเหมาะแก่การพักผ่อน ทั้งนี้

ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 กล่าวติดตลกว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้เปรียบเสมือนได้ห้องทำงานใหม่ ได้บรรยากาศการทำงานอีกแบบหนึ่ง

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100