นครราชสีมา-ใช้อาคารลิปตพัลลภฮอลล์ จัดกิจกรรมปรองดองเรียกคู่ขัดแย้งสลายขั้วการเมือง
update : 11/6/2557  วันนี้เมื่อเวลา 13.30 น.(11 มิถุนายน 2557)  จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน"โครงการเสริมสร้างความรักความสามัคคีคนโคราช" ณ อาคารลิปพัลลภ ฮอลล์ 

 โดยมี พลโท ชาญชัย ภู่ทอง แม่ทัพภาคที่ 2 เป็นประธาน   พร้อมด้วย พล.ต.ไชยพร รัตแพทย์ หัวหน้าศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กองทัพภาคที่ 2 (ศปป.กอ.รมน.ทภ.2)  ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าหน่วยงานราชการ เพื่อที่จะให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหาร อปท. ทั้ง 32 อำเภอ รวมทั้งคู่ขัดแย้งทางการเมืองต่างๆ ได้มารับฟังแนวทางการดำเนินงานของ คสช. 

อีกทั้ง ยังเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อรับทราบปัญหา ข้อมูล ความคิดเห็นทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และการศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้สภาปฏิรูปการเมือง ดำเนินการต่อไป

ด้าน นายสมโภชน์ ประสาทไทย อดีตแกนนำคนเสื้อแดง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้กระจายข่าวให้กลุ่มคนเสื้อแดงในพื้นที่ทราบหมดแล้ว และแกนนำทุกคนก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือไปร่วมกิจกรรมนี้  ต้องขอขอบคุณนายจินดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงาน เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดี 

CR. posttoday.com/

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100