คนกีฬาร่วมงาน “ความผูกพันเก็บไว้ตลอดไป ความจริงใจมีให้ตลอดกาล” ผู้ว่าการ กกท.
update : 14/6/2557  คนกีฬาร่วมงาน “ความผูกพันเก็บไว้ตลอดไป ความจริงใจมีให้ตลอดกาล” ผู้ว่าการ กกท.

 

พลตรีจารึก  อารีราชการัณย์  รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย เป็นประธานในงาน “ความผูกพันเก็บไว้ตลอดไป ความจริงใจมีให้ตลอดกาล”  โดยมี ผู้บริหาร , พนักงาน, ผู้ช่วยปฏิบัติงานโครงการฯ และบุคลากรในวงการกีฬา เข้าร่วมงาน ที่ อินดอร์สเตเดี้ยม สนามกีฬาหัวหมาก  เมื่อวันที่ 13  มิถุนายน  2557
 

                งาน “ความผูกพันเก็บไว้ตลอดไป ความจริงใจมีให้ตลอดกาล”  จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่ นายกนกพันธุ์   จุลเกษม  ผู้ว่าการ กกท. จะหมดวาระการดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ กกท. ในวันที่  30  มิถุนายน  2557 นี้ โดยภายในงานประกอบไปด้วยการสรุปผลงานที่ผ่านมาของผู้ว่าการ กกท. ตลอดระยะเวลา 7 ปี 7 เดือนเศษ อาทิ การจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค, เรื่องมาตรฐานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทันสมัยเท่าเทียมระดับโลก, การจัดตั้งทีวีกีฬา (T Sports Channel), การก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา, การผลักดันกฎหมายด้านกีฬา ประกอบด้วย พ.ร.บ. กกท. พ.ศ. ...., พ.ร.บ. กีฬาอาชีพ พ.ศ. .....และ พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้าม, การประสานงานเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยในระดับนานาชาติ ฯลฯ เป็นต้น 
 

              นอกจากนี้ ยังมีการแสดงจากทีมเลขานุการผู้ว่าการ, การแสดงดนตรีจากศิลปินต่างๆ ได้แก่  ต้อม เรนโบว์, เสถียร ทำมือ, เอิร์น The Star, ต๊ะ บอยสเก๊าท์ และติ๊ก ชีโร่.

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100