ความคืบหน้าการเตรียมสนามแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4
update : 20/6/2557  ความคืบหน้าการเตรียมสนามแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4

ความคืบหน้าการเตรียมสนามแข่งขันเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4

นายมนตรี  ไชยพันธุ์ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสาขาสนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อมและการติดตั้งอุปกรณ์กีฬา ในคณะกรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา การจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 โดยมี นายวิรัช  พาที ผู้แทนรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม ชั้น 5       อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

                ที่ประชุมได้รับทราบว่า ล่าสุด ผู้แทนคณะกรรมการสาขาสนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อมและการติดตั้งอุปกรณ์กีฬา ได้ร่วมประชุม TV Audit agendaโดยมี MR.Daniel  Hubp ผู้แทนโอซีเอ และMr.Emanuele  Montoneri  เข้าร่วมประชุม ณ จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 16 – 17 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยผู้แทนคณะกรรมการสาขาสนามแข่งขัน สนามฝึกซ้อมและการติดตั้งอุปกรณ์กีฬา ได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมสนามที่จะใช้ในการแข่งขัน โดยได้ชี้แจงถึงเรื่องจำนวน ที่ตั้งสนามแข่งขัน, ระยะทางระหว่างสนามแข่งขัน, แผนการบริหารและดำเนินงานด้านสนามแข่งขัน, การออกแบบสนามแข่งขัน, ระยะเวลาในการเตรียมสนามแข่งขัน รวมทั้ง พื้นที่สำหรับสื่อมวลชนและการถ่ายทอดสด ณ สนามแข่งขัน, การเตรียมพลังงานไฟฟ้า และการติดตั้งไฟให้แสงสว่าง สำหรับการถ่ายทอด ณ สนามแข่งขัน อีกด้วย ซึ่งผู้แทนโอซีเอ รูสึกพอใจกับความคืบหน้าด้านสนามแข่งขันดังกล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบเรื่องการแต่งตั้งผู้จัดการสนามแข่งขัน ประกอบด้วย นายสัมเริง  โภชนาธาร ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลเมืองป่าตอง เป็นผู้จัดการสนามแข่งขันบริเวณหาดป่าตอง, นายวันชัย  แช่ตัน ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลกะรน เป็นผู้จัดการสนามแข่งขันบริเวณหาดกระรน, นายธวัชชัย  ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต เป็นผู้จัดการสนามแข่งขันบริเวณศูนย์กีฬาสะพานหิน, นายเฉลิม  แก้วปราง ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลวิชิต เป็นผู้จัดการสนามแข่งขันบริเวณเหมืองเจ้าฟ้า, นายประพิษ  หนูเพชร ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลศรีสุนทร เป็นผู้จัดการสนามแข่งขันบริเวณอำเภอถลาง(เขื่อนบางเหนียวดำ) และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เป็นผู้จัดการสนามแข่งขันบริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ(หาดในยาง)

ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 จะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 14 – 23 พฤศจิกายน 2557 ใน 26 ชนิดกีฬา 29 ประเภทกีฬา ประกอบด้วย กีฬาทางอากาศ กีฬาทางน้ำ แฮนด์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาด วู้ดบอลชายหาด บาสเกตบอลชายหาด เพาะกาย เรือใบ(เรือใบ/วินด์เซิร์ฟ) ยูยิตสูชายหาด แซมโบ้ชายหาด สควอชชายหาด กาบัดดี้ชายหาด มวยปล้ำชายหาด มวยไทย เปตองชายหาด ตะกร้อชายหาด ฟุตวอลเลย์ เจ็ตสกี คูราชชายหาด ปัญจกีฬาสมัยใหม่ชายหาด ไตรกีฬา กรีฑาชายหาด สกีน้ำ เคเบิ้ลสกี ฟุตบอลชายหาด แฟลกฟุตบอล และกีฬาเอ็กซ์ตรีม (เอ็กซ์ตรีมสปอร์ต/กีฬาปีนหน้าผา) โดยจะใช้สถานที่ในการจัดการแข่งขัน 6 แห่ง ประกอบด้วย เหมืองเจ้าฟ้า หาดกระรน หาดป่าตองอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ศูนย์กีฬาสะพานหิน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อุทยานแห่งชาติสิรินาถ) นั้น

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100