เยี่ยมการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์
update : 24/6/2557  เยี่ยมการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์

วันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 13 : 00 น.  นายจินดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3  นางสาวอัญชลี อรัญญิก หัวหน้างานบัญชีภูมิภาค พร้อมด้วยคณะเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยทั้ง 20 จังหวัดในสังกัดการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3 โดยเริ่มที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดที่ 2 คือการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษ มีและ จังหวัดที่ 3 การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์ โดยมีนาย อนุวัตร รุจิยาปนนท์ ดำรงผู้อำนวยการศุนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์ ป็นผู้รับการตรวจ  การออกเยี่ยมสำนักงานครั้งนี้เพื่อปรึกษา แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อการทำงานกระบวนการ วิธีการ  แนวทางปฏิบัติสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง อีกทั้งเป็นการรับทราบปัญหา อุปสรรคในการทำงานของ พนีักงาน เจ้าหน้า ความเป็นอยู่ ของผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน การประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัด การจัดการสถานที่ สนามกีฬา ศูนย์ออกกำลังการฟิตเนส การจัดการกับรายได้ที่มีเข้ามาเนื่องจากสนามกีฬาศรีณรงณ์ ถูกใช้เป็นสนามเหย้าของสโมสรฟุตบอลสุรินทร์ เอฟซี ทีมในดิวิชั่น 2 มีผู้เข้าชมเฉลี่ยต่อแมทการแจ่งขันที่ 5000 คน  หลังเสร็จจากการตรวจเยี่ยม นายจินดา เดชภิมลได้ขอให้ทุกท่านตั้งใจและช่วยกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังและสุดความสามารถ เข้มแข้มไม่ย่อท้อต่อปัญหาที่มีเข้ามา พร้อมรับของที่่ระลึกจาก กกท.จังหวัดสุรินทร์ คือ ตะขอช้างซักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นสิริมงคลต่อการใช้ชีวิต

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100