อนาคตนักมวยสามารถขึ้นทะเบียนออนไลน์ได้
update : 23/7/2557  อนาคตนักมวยสามารถขึ้นทะเบียนออนไลน์ได้

                นายสกล  วรรณพงษ์ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์   เป็นประธานเปิดการสัมมนาบุคคลในวงการกีฬามวยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจำภาค 1  โดยมี นายราเชลล์  ได้ผลธัญญา  ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาอาชีพ ผู้อำนวยการศูนย์ กกท. จังหวัด ของภาค 1 รวม 13 จังหวัด  นักมวย  ผู้ฝึกสอน   ผู้ตัดสิน หัวหน้าค่ายมวยและบุคคลที่เกี่ยวข้องในวงการกีฬามวย  ร่วมประชุมสัมมนา ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ  จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา

                นายสกล กล่าวว่า ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ได้จัดการสัมมนาบุคคลในวงการกีฬามวยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ข้อแนะนำ ส่งเสริม ด้านกฎหมาย และความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ.2542 ที่ระบุถึง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ พร้อมรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกีฬามวย ของบุคคลในวงการ  ซึ่งปัจจุบันกีฬามวยไทยเป็นที่สนใจของคนทั้งในและต่างประเทศ  และเป็นกีฬาที่สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้กับตัวนักกีฬาได้ อยากให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านได้ตั้งใจในการนำความรู้ในการสัมมนาครั้งนี้ นำไปพัฒนา และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป 

                นายสกล กล่าวต่ออีกว่า ในอนาคตอันใกล้นี้ ทางสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย จะทำเป็นระบบออนไลน์ ในการขึ้นทะเบียนนักมวย โยกย้าย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเป็นระบบทั่วประเทศ นักมวยต่างจังหวัดจะได้สะดวกต่อการขึ้นทะเบียน โยกย้าย  ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยอีกต่อไป.

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100