ชาวโคราช ปลูกต้นไม้ 12,982 ต้น เฉลิมพระเกียรติองค์ราชินี พร้อมปล่อยพันธุ์ปลากว่า 40,000 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล
update : 9/8/2557  ชาวโคราช ปลูกต้นไม้ 12,982 ต้น เฉลิมพระเกียรติองค์ราชินี พร้อมปล่อยพันธุ์ปลากว่า 40,000 ตัว ถวายเป็นพระราชกุศล

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ อดีตรองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน 12 สิงหามหาราชินี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และนายจินดา เดชภิมลผู้อำนวยการศูนย์ กกท.ภาค 3เป็นผู้กล่าวรายงาน ที่บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยความร่วมมือของจังหวัดนครราชสีมา และกองทัพภาคที่ 2 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน และเป็นการรณรงค์ให้ทุกคนตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญของการช่วยกันปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน ซึ่งกิจกรรมภายในงาน มีประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมงานกว่า 2,500 คน และผู้เข้าร่วมงานได้ช่วยกันปลูกต้นไม้จำนวน 12,982 ต้น โดยพันธุ์ไม้ที่ใช้ปลูกป่าในครั้งนี้ ประกอบด้วย ต้นยางนา ต้นสักทอง ต้นสาธร ต้นอินทนิล และต้นราชพฤกษ์ นอกจากนี้ ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลากว่า 40,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านอีกด้วย

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100