อบรมเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์บริการกีฬา
update : 22/8/2557  อบรมเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์บริการกีฬา

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557  เวลา 09.00 น.  ฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์ ร่วมกับผ่ายกีฬาภูมิภาค จัดการอบรมเผยแพร่เกณฑ์มาตรฐานศูนย์บริการกีฬาที่ห้องประชุมอาคาที่พักนักกีฬา ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา  โดยมีผู้แทนจากส่วนกลางนำโดย นายเดชา  เศวตศิโรรัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจและสิทธิประโยชน์   นายศุภชัย   มั่นใจตรง หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนกลาง  ผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยแต่ละภาค นำโดย นายจินดา เดชภิมล  ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 พร้อมด้วยหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่เข้าร่วมในการอบรมและปรึกษาความสามารถทางธุรกิจที่จะสร้างรายได้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 และภาคอื่นๆ ด้วย  

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100