กองทัพอากาศเยี่ยมชมสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
update : 22/8/2557  กองทัพอากาศเยี่ยมชมสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ

วันนี้ (22/08/2557)  นายจินดา เดชภิมล ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3  ต้อนรับตัวแทนจากกองทัพอากาศ ที่ให้เกียรติมาเยี่ยมชม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ  ที่อยู่ในความดูแลของ กกท.ภาค 3  และมีความสนใจในเรื่องการบริหารจัดการสนามกีฬา ทั้งเรื่องการให้บริการกีฬา การจัดเก็บรายได้ การให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น ศูนย์กีฬาทางน้ำ  ยิมเนเซียม  สนามกีฬากลาง  ศูนย์ออกกำลังกาย เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของกองทัพ  โดยมี นางสาวเสาวนีย์  บุพบุญ เป็นวิทยากรคอยตอบข้อสงสัย เกี่ยวกับการจัดการ พร้อมด้วย หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่สนามคอยให้ความสะดวกในครั้งนี้ 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100