โครงการจัดจ้างทำของที่ระลึก(กรอบรูป)มาสคอต ชนิดกีฬา 43 ประเภท การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์
update : 2/10/2557  โครงการจัดจ้างทำของที่ระลึก(กรอบรูป)มาสคอต ชนิดกีฬา 43 ประเภท
การจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์

สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100