ตรวจการจ้างสนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
update : 11/1/2559   

ตรวจการจ้างสนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 11 เดือนมกราคม 2559 เวลา 10:20 น. นายเจริญชัย สุวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ร่วมประชุมตรวจรับการจ้างการก่อสร้างสนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีนายสังเวียน บุญโต รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการตรวจการจ้าง ณ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100