การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34
update : 12/1/2559  การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "ปากน้ำโพเกมส์"

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 นาย เจริญชัย สุวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3 พร้อมด้วย นางสาวอัญชลี อรัญญิก หัวหน้างานบริหาร สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 และคณะ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "ปากน้ำโพเกมส์"ณ ห้องประชุมทับทิมทอง โรงแรมบ้านสวนรีสอร์ท
จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 13 -17 มกราคม 2559

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100