พ่นฉีดยากำจัดยุงลาย
update : 12/1/2559  พ่นฉีดยากำจัดยุงลาย

 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2559 งานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนส่วนภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ร่วมกับเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาเพื่อกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก บริเวณบ้านพักบุคลากร , 333ฟิตเนสเซนเตอร์ และพื้นที่ต้องสงสัยที่จะมีการแพร่พันธ์ของยุงลาย 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100