กิจกรรมการฝึกสอนกีฬามวยไทย
update : 12/1/2559  กิจกรรมการฝึกสอนกีฬามวยไทย

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ทำการเปิดสอนมวยไทยเบื้องต้น และสำหรับใช้แข่งขันจริง ทั้งยังเป็นการออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำการฝึกสอนโดยครูมวยที่มีประสบการณ์ เวลาทำการสอน เวลา 17.00น. ถึงเวลา 19.00 น.สำหรับผู้ที่มีความสนใจสามารถสมัครเรียนได้ที่ อาคารสำนักงานศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 หรือ ติดต่อที่ เบอร์ 044 932 109  ในเวลาราชการ

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100